Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Înregistrare căsătorie - divorț la consulat

Durata serviciului: 20 minute
Programarea este obligatorie

Înregistrare căsătorie

 • Cost - 66 CAD Din ziua depunerii cererii data căsătoriei va fi convenită cu viitorii soți în termenul legal de la 30 la 60 zile

Înregistrare divorț

 • Cost - 212 CAD. Din ziua depunerii cererii data divorțului va fi stabilită de funcționarul consular în termenul legal de 30 zile
Cetățenii Republicii Moldova pot solicita înregistrarea căsătoriei la consulat/ambasadă. La fel cetățenii Republicii Moldova pot solicita desfacerea (divorțul) căsătoriei, dacă nu au neînțelegeri în privința creșterii și educației copiilor minori comuni și în privința partajului averii.

Pentru depunerea cererii de căsătorie sau divorț urmează să se prezinte în original următoarele acte:

 • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc și fotocopie (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară);
 • certificatele de naștere și fotocopii (la căsătorie);
 • certificatele de naștere moldovenești ale copiilor minori și fotocopii (la divorț);
 • certificatul de divorț sau deces al soției/soțului și copii, după caz (la căsătorie);
 • certificatul de căsătorie (la divorț);

 

 • Cererea de căsătorie/divorț se depun personal de către ambii soți/viitori soți.
 • Căsătoria se va înregistra după expirarea termenului de 30 zile din data depunerii cererii, dar nu mai mult de 60 zile. În ziua preconizată se vor prezenta ambii viitori soți pentru semnarea actului de căsătorie.
 • Divorțul poate fi înregistrat doar după 30 din data depunerii cererii, în prezența ambilor soți, în lipsa pretențiilor de ordin material sau partajare a bunurilor comune. În cazul unor neînțelegeri privind partajarea bunurilor comune, întreținerea copiilor minori comuni – divorțul urmează a fi realizat exclusiv pe cale judiciară. Neprezentarea nemotivată a unuia dintre soți nu atrage după sine anularea procedurii.
 • Taxele se vor achita în ziua depunerii cererii. La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în formă de bank draft sau e-Transfer adresat Ambasadei Republicii Moldova în Canada.
 • În cazul divorțului fiecăruia dintre soți i se eliberează certificat de divorț individual, cu număr diferit.
 • În cazul în care unul dintre soți a preluat numele celuilalt soț în rezultatul căsătoriei, acesta își poate păstra numele, dacă dorește.