Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Acte de stare civilă

Actele de stare civilă (de naştere, căsătorie, divorț, schimbare a numelui și/sau prenumelui, deces etc.) ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de autoritățile competente ale ţărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Această procedură presupune perfectarea certificatului moldovenesc de stare civilă, în baza actului străin.

Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să efectueze transcrierea, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

NOTĂ IMPORTANTĂ: CEREREA PENTRU TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE STARE CIVILĂ SE DEPUNE PERSONAL LA AMBASADĂ. NU ESTE POSIBILĂ TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ PRIN POȘTĂ.

Transcrierea actelor de stare civilă poate fi efectuată și personal direct la Oficiile de Stare Civilă ale Republicii Moldova. Transcrierea actelor de stare civilă poate fi efectuată și prin procură, prin care împuterniciți un reprezentant să efectueze această procedură direct la Oficiul de Stare Civilă în Republica Moldova. În acest caz, o procură pentru transcriere poate fi perfectată la Ambasadă, cu expedierea ulterioară a acesteia persoanei împuternicite în Republica Moldova.

NOTĂ IMPORTANTĂ: ÎN CAZUL ÎN CARE ÎMPUTERNICIȚI UN REPREZENTANT PRIN PROCURĂ SĂ EFECTUEZE TRANSCRIEREA ÎN REPUBLICA MOLDOVA, SAU VEȚI EFECTUA TRANSCRIEREA DVS PERSONAL ÎN TIMP CE VĂ AFLAȚI ÎN REPUBLICA MOLDOVA, ACTELE DE STARE CIVILĂ CANADIENE URMEAZĂ A FI LEGALIZATE ÎN MODUL CORESPUNZĂTOR, LA GLOBAL AFFAIRS CANADA, PENTRU A FI RECUNOSCUTE PE TERITORIUL RM.

ACTELE CARE NU VOR FI LEGALIZATE ÎN PREALABIL ÎN CANADA ÎNAINTE SĂ AJUNGĂ ÎN RM, SAU VOR AVEA UN CONȚINUT CU INFORMAȚIE INSUFICIENTĂ, NU VOR FI ADMISE PENTRU A EFECTUA PROCEDURA DE TRANSCRIERE.

A SE VEDEA SUBSECȚIUNILE DIN DREAPTA PRIVIND TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE, CĂSĂTORIE, DIVORT, OBȚINUTE ÎN CANADA.