Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Acte notariale

Cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia la Ambasadă de servicii notariale precum: autentificarea procurilor, legalizarea semnăturilor pe declaraţii şi alte înscrisuri, certificarea autenticităţii fotocopiilor, etc.

 

AUTENTIFICAREA PROCURILOR

 

Funcţiile notariale în străinătate le îndeplinesc misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Ambasada autentifică procuri, prin care o persoană poate împuternici o altă persoană să-i reprezinte interesele pentru efectuarea unor acţiuni juridice.

Pentru autentificarea procurii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă, prezentînd următoarele documente:

 

  • un act de identitate valabil în original (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • copia actului de identitate al persoanei împuternicite;
  • Taxa consulară în formă de “money order” pe numele “Embassy of Moldova”;
  • Alte informații, după caz.

 

Procurile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa consulului.

 

LEGALIZAREA SEMNATURILOR PE DECLARATII

 

Pentru legalizarea semnăturii pe cereri şi declaraţii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă, prezentînd următoarele documente:

 

  • un act de identitate valabil în original (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent (după caz: numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate) a persoanei în interesul căreia se confirmă semnătura pe declaraţie;
  • Taxa consulară în formă de “money order” pe numele “Embassy of Moldova”, cu indicarea numelui persoanei în interesul căreia se confirmă semnătura pe declarație.

 

Declaraţiile şi cererile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa consulului.

 

CERTIFICAREA AUTENTICITATII FOTOCOPIILOR

 

Pentru certificarea fotocopiilor (xerox) de pe actele originale eliberate de organele competente ale Republicii Moldova, cetăţenii urmează să se prezinte la Ambasadă, prezentînd următoarele documente:

 

  • Un act de identitate valabil (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • Originalul actului al cărui fotocopie urmează a fi legalizată.
  • Taxa consulară în formă de “money order” pe numele “Embassy of Moldova”, cu indicarea numelui persoanei care solicită certificarea autenticității fotocopiilor