Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Acte notariale

Cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia la Ambasadă de servicii notariale precum: autentificarea procurilor, legalizarea semnăturilor pe declaraţii şi alte înscrisuri, certificarea autenticităţii fotocopiilor, etc.

 

AUTENTIFICAREA PROCURILOR

Procurile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa consulului.

Dacă sunteți în imposibilitatea de a vă prezenta la Ambasadă pentru perfectarea procurii, vedeți compartimentul "Legalizarea documentelor", pentru a urma etapele pregătirii unei procuri la notarul public canadian. În toate cazurile, textul procurilor sau împuternicirile oferite urmează a fi consultate în prealabil cu un notar din Republica Moldova care urmează să instrumenteze ulterior tranzacții sau acțiuni de moștenire în baza procurii perfectate în Canada.

Ambasada autentifică procuri, prin care o persoană poate împuternici o altă persoană să-i reprezinte interesele pentru efectuarea unor acţiuni juridice.

Pentru autentificarea procurii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă, prezentînd următoarele documente:

 

  • un act de identitate valabil în original (paşaport pentru călătorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • copia actului de identitate al persoanei împuternicite;
  • Alte informații, după caz.

 În cazul procurilor privind vânzarea, donația, sau înstrăinarea sub orice formă a imobilelor (case de locuit, terenuri, apartamente) se va prezenta obligatoriu extrase din Registrul cadastral sau informația exactă privind adresa acestor imobile și numerele cadastrale.

În cazul procurilor privind îndeplinirea procedurii de moștenire se va prezenta obligatoriu copia certificatului de deces în cauză.

La perfectarea procurii pentru moștenire, solicitantul trebuie să verifice în prealabil statutul bunurilor imobile transmise în succesiune, eventual dacă anterior a fost privatizat, sau dacă imobilul aparținea cu cotă-parte mai multor persoane, înaintea producerii decesului.

 

PERFECTAREA DECLARAȚIILOR DE CĂLĂTORIE PENTRU COPIII MINORI

Declarația se perfectează personal la Ambasadă. Este suficientă declarația unui singur părinte, chiar dacă se află în divorț sau căsătorie.

Acte necesare:

-Pașaportul moldovenesc al părintelui sau buletinul de identitate;

-copia pașaportului moldovenesc al copilului. Dacă dispune de pașaport canadian se vor prezenta ambele;

-copia pașaportului moldovenesc și cel canadian (dacă deține) al persoanei care va însoți copilul.

Declarația se perfectează pentru o călătorie sau călătorii multiple în decursul unei perioade determinate. De regulă pentru durata vacanței de vară sau pentru un termen de câteva luni.

 

 

LEGALIZAREA SEMNATURILOR PE DECLARAȚII

Pentru legalizarea semnăturii pe cereri şi declaraţii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă, prezentînd următoarele documente:

  • un act de identitate valabil în original (paşaport pentru calatorii în străinătate moldovenesc sau buletinul de identitate);
  • informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent (după caz: numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate) a persoanei în interesul căreia se confirmă semnătura pe declaraţie.
  • alte informații, după caz.

 

Declaraţiile şi cererile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa consulului.

 

ELIBERAREA COPIILOR CONFORME CU ORIGINALUL DE PE ACTELE DE STUDII

Pentru certificarea fotocopiilor (xerox) de pe actele originale eliberate de organele competente ale Republicii Moldova, cetăţenii urmează să se prezinte la Ambasadă, prezentînd următoarele documente:

  • Un act de identitate valabil (paşaport moldovenesc sau buletinul de identitate);
  • Originalul actului al cărui fotocopie urmează a fi legalizată.
  • Copia acestui document. Dacă documentul conține mai multe pagini, copiile se fac pe fiecare pagină separat. Nu se admite 2 copii xerox pe o foaie față- verso. Copiile se fac astfel încât să cuprindă tot conținutul de pe original, fără a conține ștersături, sau porțiuni tăiate. Eventual aparatul de fotocopiat va fi setat la dimensiuni mai mici pentru ca copia dvs să conțintă absolut tot ce conține originalul

Puteți expedia actele pentru a obține copii conforme și prin intermediul companiilor poștale din Canada. În acest caz, plicul va conține actele originale, copiile prezentate în modul stabilt, copia actului de identitate moldovenesc (buletin sau pașaport moldovenesc) + Money order emis de Poșta Canadei sau la o instituție bancară din Canada, pe numele Ambasadei Moldovei în Canada : Money order to Embassy of Moldova. Rechizite bancare nu sunt necesare pentru emiterea cecului la Bancă sau la Poștă. Doar "Money order to Embassy of Moldova" e suficient. Pentru returnare, plicul va conține un alt plic preplătit, de dimensiuni corespunzătoare pentru a cuprinde atât actele originale, cât și copiile conforme.