Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Acte notariale

Acte notariale

Cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia la Ambasadă de servicii notariale precum: autentificarea procurilor şi traducerilor, legalizarea semnăturilor pe declaraţii şi alte înscrisuri, certificarea autenticităţii fotocopiilor, etc.

Pentru a beneficia de servicii notariale solicitanţii urmează să se prezinte personal la sediul Ambasadei.

 

Autentificarea Procurilor

 

 Ambasada autentifică procuri, prin care o persoană poate împuternici o altă persoană să-i reprezinte interesele pentru efectuarea unor acţiuni juridice.

 Pentru autentificarea procurii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă, prezentînd următoarele documente:

  • un act de identitate valabil în original (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • copia actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi, sau informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent, numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi;
  • Taxa consulară în formă de “money order” pe numele “Embassy of Moldova”, cu indicarea numelui persoanei care solicită autetificarea procurii.

 Procurile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa consulului.

Legalizarea semnaturilor pe declaratii

 Pentru legalizarea semnăturii pe cereri şi declaraţii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă, prezentînd următoarele documente:

  • un act de identitate valabil în original (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent (după caz: numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate) a persoanei sau persoanele în interesul cărora se confirmă semnătura pe declaraţie;
  • Taxa consulară în formă de “money order” pe numele “Embassy of Moldova”, cu indicarea numelui persoanei în interesul căreia se confirmă semnătura pe declarație.

 Declaraţiile şi cererile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa consulului.

 Certificarea autenticitatii fotocopiilor

 Pentru certificarea fotocopiilor (xerox) de pe actele originale eliberate de organele competente ale Republicii Moldova, cetăţenii urmează să se prezinte la Ambasadă, prezentînd următoarele documente:

  • un act de identitate valabil (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • originalul actului al cărui fotocopie urmează a fi autentificată.
  • Taxa consulară în formă de “money order” pe numele “Embassy of Moldova”, cu indicarea numelui persoanei care solicită certificarea autenticității fotocopiilor.