Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Alte servicii

ELIBERAREA CERTIFICATULUI PRIVIND AUTENTICITATEA ȘI VALABILITATEA PERMISULUI MOLDOVENESC DE CONDUCERE

În procesul obținerii permisului canadian de conducere autoritățile canadiene ar putea să vă solicite un certificat eliberat de Ambasadă în privința confirmării validității permisului moldovenesc. Astfel, documentul eliberat de Ambasadă va fi în limba engleză și nu va necesita legalizare suplimentară. Certificatul respectiv va conține informația cuprinsă de permisul moldovenesc, incluzând data eliberării precum și data expirării permisului auto, precum și informația privind experiența în conducere, dar și cu informația cu privire la permisele auto deținute anterior (în cazul în care urmează să demonstrați experiența auto obținută în Republica Moldova).

 

Pentru aceasta, solicitantul se poate prezenta la Ambasadă cu programare prealabilă. Vă rugăm accesați https://moldovaincanada.setmore.com/

Totodată, există posibilitatea aplicării prin poștă, la distanță. Astfel, solicitantul va remite într-un plic Xpresspost, următoarele documente:

1. Permisul auto moldovenesc în copie și original;

2. Copia pașaportului moldovenesc sau buletinului de identitate;

3. Dovada achitării taxei consulare;

4. Un plic preplătit pentru remiterea documentelor înapoi în adresa aplicantului.

Plicul va conține din start adresa de expediere la care urmează să primiți documentele.

Pentru achitarea taxei consulare, aplicantul va solicita perfectarea unui Money Order la poșta Canadei sau la o instituție bancară din Canada, plătibil pe numele Ambasadei Moldovei în Canada. Pentru eliberarea cecului sau draftului bancar nu sunt necesare furnizarea rechizitelor bancare. Este suficient să comunicați operatorului că doriți să perfectați "Money Order to Embassy of Moldova".

Termen de eliberare: 3-5 zile din data recepționării de Ambasadă a documentelor prin poștă.

La prezentarea în persoană, certificatul se eliberează pe loc.