Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Buletine de Identitate

PERFECTAREA BULETINELOR DE IDENTITATE

Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează cetăţenilor de la momentul naşterii pentru întrebuinţare pe teritoriul republicii sau peste hotarele ei, în conformitate cu acordurile internaţionale.

 

Depunerea cererii

Cererea se depune personal la sediul Ambasadei.

În cazul minorilor şi persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant pentru eliberarea buletinului de identitate acţionează reprezentantul legal al acestuia, cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate.

 

Documente necesare:

Pentru eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 

 • actul de identitate de uz intern aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;
 • Fotografii: fotografie 3,5x4,5cm – 2 buc.; fotografie 10x15 cm – 2 buc. (foto mari de 15 centimetri-lungime și 10 centimetri-lățime, pe fon alb, format pentru acte, fotografiile mari sunt necesare pentru scanare și cele mici - pentru formular);
 • actul de identitate al reprezentantului legal;
 • certificatele de stare civilă:*
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de divorţ/sau extrasul de pe actul de căsătorie;
 • certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui;
 • certificatele de naştere ale minorilor;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei, după caz;
 • avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;
 • declaraţia de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern;
 • documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu.

 

* ATENŢIE! Se acceptă doar actele de stare civilă şi hotărârile judecătoreşti eliberate de către autorităţile Republicii Moldova. Toate actele de stare civilă eliberate de autorităţile unui stat străin după 17 august 2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova, iar actele emise pînă la 17 august 2001 urmează a fi prezentate cu traducere autentificată în limba română şi legalizate la Departamentul Afacerilor Externe, Comerțului și Dezvoltării al Canadei (www.international.gc.ca), cu achitarea la Ambasadă a taxei suplimentare pentru supralegalizarea ștampilei Departamentului Afaceri Externe, Comerțului și Dezvoltării al Canadei. Hotărârile judecătoreşti în privinţa minorilor, emise de autorităţile unui stat străin, vor fi traduse şi legalizate conform ordinii indicate mai sus.

 

Termene și condiții de eliberare a buletinului de identitate

Termenul indicativ de livrare a buletinului de identitate în Canada este de 3,5 luni din data depunerii cererii la sediul Ambasadei.

Ambasada întreprinde toate eforturile pentru a garanta procesarea rapidă a cererilor de perfectare a buletinelor de identitate. Totuși, Ambasada nu poate garanta o dată exactă de primire a buletinului de identitate în străinătate. Termenul de livrare a buletinului de identitate în străinătate specificat mai sus este unul indicativ și poate varia. Misiunea diplomatică încurajează cetățenii să ia în considerare depunerea cererii de perfectare a buletinului de identitate cu cel puțin 5 luni înainte de data la care se preconizează utilizarea noului document.

Buletinul de identitate nou se eliberează titularului sau reprezentantului legal al acestuia contra semnătură.