Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Buletine de Identitate

PERFECTAREA BULETINELOR DE IDENTITATE

 

Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează cetăţenilor de la momentul naşterii pentru întrebuinţare pe teritoriul republicii sau peste hotarele ei, în conformitate cu acordurile internaţionale.

 

Depunerea cererii

 

Cererea se depune personal la sediul Ambasadei.

 

În cazul minorilor, şi persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant pentru elinerarea buletinului de identitate acţionează reprezentantul legal al acestuia, cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate. Pentru persoanele imobilizate, aflate la tratament forţat, arest preventiv sau în detenţie, cererea poate fi depusă prin reprezentant.

 

Documente necesare:

 

Pentru eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 

 • actul de identitate de uz intern aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;
 • la prima documentare cu buletin de identitate se prezintă certificatul medical ce atestă grupa sangvină;
 • Fotografii: fotografie 3,5x4,5cm – 2 buc.; fotografie 10x15 cm – 2 buc. (a se vedea aici cerințele tehnice față de fotografiile prezentate);
 • actul de identitate al reprezentantului legal;
 • certificatele de stare civilă:*
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de divorţ;
 • certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui;
 • certificatele de naştere ale minorilor;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei, după caz;
 • extrasul de pe actul de căsătorie în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatelor de divorţ;
 • avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;
 • avizul de stabilire a identităţii, eliberat de instanţa de judecată sau în cazul (persoanelor aflate la tratament prin constrîngere, arest preventiv, în detenţie sau reţinute) eliberate de instanţele respective;
 • documentul ce confirmă înputernicirile de reprezentare şi certificatul medical care atestă imobilitatea persoanei sau demersul instituţiei specializate;
 • declaraţia de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern;
 • documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu;
 • dovada achitării taxei stabilite pentru eliberarea buletinului de identitate.

 

* ATENŢIE! Se acceptă doar actele de stare civilă şi hotărârile judecătoreşti eliberate de către autorităţile Republicii Moldova. Toate actele de stare civilă eliberate de autorităţile unui stat străin după 17 august 2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova, iar actele emise pînă la 17 august 2001 urmează a fi prezentate cu traducere autentificată în limba română şi legalizate la Departamentul Afacerilor Externe, Comerțului și Dezvoltării al Canadei (www.international.gc.ca), cu achitarea la Ambasadă a taxei suplimentare pentru supralegalizarea ștampilei Departamentului Afaceri Externe, Comerțului și Dezvoltării al Canadei. Hotărârile judecătoreşti în privinţa minorilor, emise de autorităţile unui stat străin, vor fi traduse şi legalizate conform ordinii indicate mai sus.

 

Termene și condiții de eliberare a buletinului de identitate

 

Termenul indicativ de livrare a buletinului de identitate în Canada este de 3,5 luni din data depunerii cererii la sediul Ambasadei.

 

Ambasada întreprinde toate eforturile pentru a garanta procesarea rapidă a cererilor de perfectare a buletinelor de identitate. Totuși, Ambasada nu poate garanta o dată exactă de primire a buletinului de identitate în străinătate. Termenul de livrare a buletinului de identitate în străinătate specificat mai sus este unul indicativ și poate varia. Misiunea diplomatică încurajează cetățenii să ia în considerare depunerea cererii de perfectare a buletinului de identitate cu cel puțin 5 luni înainte de data la care se preconizează utilizarea noului document.

 

Buletinul de identitate nou se eliberează titularului sau reprezentantului legal al acestuia contra semnătură.