Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Certificat de căsătorie

Transcrierea actelor de căsătorie înregistrate în Canada

Actele de stare civilă (de naştere, căsătorie, divorț, schimbare a numelui și/sau prenumelui, deces etc.) ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de autoritățile competente ale ţărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Această procedură presupune perfectarea certificatului moldovenesc de stare civilă, în baza actului străin.

Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să efectueze transcrierea, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă.

NOTĂ IMPORTANTĂ 1: CEREREA PENTRU TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE SE DEPUNE PERSONAL LA AMBASADĂ, DE UNUL DINTRE SOȚI, CETĂȚEAN AL REPUBLICII MOLDOVA. Formularul se completează în persoană la ambasadă. Nu este obligatorie prezența ambilor soți la depunerea cererii de transcriere.

Soțul care depune cererea de transcriere trebuie să aibă pașaportului moldovenesc sau buletinul de identitate valabil.

NOTĂ IMPORTANTĂ 2: Certificatul de căsătorie eliberat de statul străin trebuie să conțină obligatoriu datele de naștere ale ambilor soți. Dacă certificatul de naștere străin nu conține această informație, urmează să obțineți forma desfășurată a acestuia (eventual, dacă certificatul este canadian, să solicitați serviciilor de stare civilă canadiene eliberarea certificatului în formă lungă/desfășurată).

Pentru transcrierea certificatului de căsătorie eliberat de către autorităţile unui stat străin solicitantul urmează să prezinte la Ambasadă următoarele acte. Toate actele de mai jos se prezintă în original:

 • Certificatul de căsătorie de origine canadiană care necesită a fi transcris, legalizat în avans la Ministerul canadian de externe, Global Affairs Canada;

 • traducerea certificatului de căsătorie străin efectuată de un traducător autorizat în limba română, certificată ulterior la un notar canadian și legalizată la Ministerul canadian de externe, Global Affairs Canada (a se urma cu strictețe ordinea respectivă: traducător + notar + Global Affairs Canada);

 • Paşaportul moldovenesc și/sau buletinul de identitate ale ambilor soți titulari ai certificatului de căsătorie ce urmează a fi transcris;

 • certificatele moldovenești de naştere ale ambilor soți;

 • certificatele de divorț/deces a fostului soț (dacă soții nu se află la prima căsătorie);

 • alte acte relevante, la solicitarea Ambasadei.

NOTĂ IMPORTANTĂ 3: Dacă la înregistrarea căsătoriei pe teritoriul Canadei, numele de familie au fost schimbate, o cerere suplimentară va depune soțul a cărui familie s-a schimbat, pentru a primi certificatul de căsătorie moldovenesc cu numele nou, preluat în urma căsătoriei.

NOTĂ IMPORTANTĂ 4: Alt document sau informație suplimentară ar putea fi cerute la Ambasadă, în cazuri specifice sau situații individual aplicabile.

A se ține cont:

 1. Pregătiți traducerea în limba română a certificatului străin de căsătorie, cu certificarea acesteia la un notar canadian.

 2. Înainte de a lua o programare la Ambasadă, vă rugăm să consultați site-ul Global Affairs Canada pentru verificarea procedurii de legalizare a certificatului de căsătorie și traducerii acestuia. Oficiul respectiv nu are program de lucru cu publicul în ziua de vineri. https://www.international.gc.ca/world-monde/study_work_travel-etude_travail_voyage/authentication-authentification/authentication_service-service_authentification.aspx?lang=eng .

 3. Documentele legalizate la GAC vor fi, obligatoriu, supralegalizate la Ambasadă.

 4. Dacă ați verificat informațiile pertinente și ați pregătit din timp setul de acte necesar, puteți stabili o programare la Ambasadă, accesând link-ul https://moldovaincanada.setmore.com/

 5. Se recomandă, pentru eficiența timpului dvs, să rezervați programarea la o oră corespunzătoare (de dorit în a doua parte a zilei), pentru ca, înainte de a veni la Ambasadă, să reușiți a legaliza documentele la Global Affairs Canada, în prima parte a zilei. Atenție : la Global Affairs Canada, atât traducerea, cât și certificatul pot fi legalizate în același timp. (În context, nu este necesar să legalizați mai întâi certificatul, după care să traduceți documentul, deoarece traducerea operată în Canada trebuie, în toate cazurile, legalizată suplimentar la Global Affairs Canada. În acest fel, eficientizați timpul prin legalizarea la GAC a certificatului de naștere și a traducerii concomitent).

Taxa pentru serviciul consular: Informații disponibile la compartimentul « Taxe consulare și aferente » . Pe lângă taxa de transcrierii certificatului de căsătorie, vor fi achitate taxele pentru supralegalizarea documentelor. Fiecare act se supralegalizează separat, astfel că se va achita taxa atât pentru supralegalizarea certificatului de căsătorie, cât și pentru supralegalizarea traducerii acestuia https://canada.mfa.gov.md/ro/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente

Termen de transcriere: de la 3 la 6 luni. Certificatul transcris poate fi expediat prin poștă.