Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Certificat de capacitate matrimonială

Durata serviciului: 10 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare. Persoana care solicită concomitent mai multe acte de stare civilă va înregistra o programare

 • în termen de 45 zile 38 CAD
 • în termen de 65 zile 54 CAD
Certificatul privind capacitatea matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetățeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria în conformitate cu cadrul normativ al Republicii Moldova (exprimând dovada lipsei impedimentelor la căsătorie). Documentul se eliberează pe baza datelor din actele de stare civilă şi este destinat utilizării în statele care formează domeniul teritorial al Convenţiei CIEC nr. 20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială semnată la Munich la 5 septembrie 1980: Germania, Belgia, Spania, Grecia, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Elveţia, Turcia, Republica Moldova.
Căsătoria între doi cetățeni moldoveni:
Pentru solicitarea actului indicat în această rubrică cetățeanul Republicii Moldova va prezenta:
 • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și fotocopie al cetățeanului moldovean;
 • certificat de divorț moldovenesc eliberat pe numele solicitantului sau certificat de deces moldovenesc al soț/soției, după caz;
 • copia pașaportului viitorului soț (doar pagina cu fotografia) sau copie simplă după buletinul de identitate moldovenesc;
Căsătoria cu un cetățean străin , se va prezenta:
 • copia pașaportului viitorului soț (doar pagina cu fotografia);
 • certificat de stare liberă / stare civilă a viitorului soț cu supralegalizat pe original (se aplică la Global Affairs Canada) tradusă în limba română și cu supralegalizarea aplicată pe traducere. În cazul unei persoane cu altă cetățenie.
Pentru solicitarea actului este necesară prezența la ambasadă a cetățeanului Republicii Moldova.
 • Cererea persoanei se expediază Agenției Servicii Publice care perfectează actul și îl transmite consulatului.
 • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în formă de bank draft sau e-transfer.
 • În anumite cazuri, pentru clarificarea unor fapte funcționarul consular este în drept să solicite alte acte/certificate doveditoare.
 • Consulatul/Ambasada transmite actul la adresa de domiciliu al persoanei indicată în cerere, prin curier (DHL/ plic auto-adresat și pre-plătit). Dacă nu a solicitat livrarea la domiciliu, consulatul/ambasada informează solicitantul despre orarul de ridicare a actului de la consulat cu ridicarea actului de către solicitant sau de persoana împuternicită corespunzător.