Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Certificat de cazier judiciar

Cetățenii Republicii Moldova aflați în Canada pot obține Certificat de cazier judiciar eliberat de Ambasadă.

 

Astfel, prin intermediul Ambasadei, se poate obține Certificat de cazier judiciar (Police Clearance Certificate), care se eliberează în limba engleză și nu necesită legalizare suplimentară.

 

Cererea pentru obținerea certificatului poate fi depusă la Ambasadă în timpul programului de lucru cu publicul cu programare prealabilă. Pentru programare accesați https://moldovaincanada.setmore.com/

 

De asemenea, există posibilitatea prestării serviciului prin poștă.

 

În acest caz, actele necesare a fi prezentate sunt:

 

  • cererea completată, care poate fi accesată aici;
  • copia unui act de identitate valabil (pașaportul sau buletinul moldovenesc sau pașaportul străin al cetățeanului străin care a locuit pe teritoriul Republicii Moldova;
  • dovada achitării taxei consulare; (pentru verificare taxei accesati: Servicii consulare si ulterior - rubrica Taxe consulare);
  • în cazul expedierii cererii prin poștă, la dosar se va anexa un plic preplătit pentru expedierea în adresa solicitantului a documentului perfectat.

 Pentru achitarea taxei consulare, aplicantul va solicita perfectarea unui Money Order la poșta Canadei sau la o instituție bancară din Canada, plătibil pe numele Ambasadei Moldovei în Canada. Pentru eliberarea cecului sau draftului bancar nu sunt necesare furnizarea rechizitelor bancare. Este suficient să comunicați operatorului că doriți să perfectați "Money Order to Embassy of Moldova".

Cererile expediate prin poștă se examinează în termen de 10-15 zile lucrătoare din data recepționării cererii. Acest termen nu include perioada expedierii poștale a documentului solicitat. Certificatul va fi eliberat doar după efectuarea procedurii de verificare a antecedentelor penale de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.