Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Certificat de cazier judiciar

Durata serviciului: 10 minute
Programarea este obligatorie: un act notarial = o programare.

 • cazierul judiciar se emite în circa 20 zile calendaristice - 29 CAD

La consulat poate fi solicitat cazierul judiciar.

Cazierul judiciar este un document eliberat de autoritățile Republicii Moldova care reflectă situația judiciară a unei persoane.

 • pentru cetățeanul Republicii Moldova - un act de identitate valabil moldovenesc (pașaport pentru călătorii în străinătate sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară).
 • pentru cetățeanul străin – act de identitate valabil (pașaport)
 • Cererea de eliberare a cazierului judiciar.
 • orice cetățean străin poate solicita cazier judiciar emis de Republica Moldova.
 • cazierul judiciar poate fi eliberat în limba română sau engleză, la solicitare.
 • pentru solicitarea cazierului judiciar este obligatorie prezența solicitantului pe numele căruia se va emite actul.
 • cazierul se emite de consulat/ambasadă după verificarea informației Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
 • cazierul judiciar eliberat de consulat/Ambasadă nu necesită legalizare. Acest tip de document este recunoscut de către autoritățile din statul de reședință
 • cazierul judiciar este valabil 90 zile din data emiterii, fără posibilitatea prelungirii acestui termen.
 • la depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în formă de bank draft sau money order adresat Ambasadei Republicii Moldova.
 • consulatul/ambasada transmite actul la adresa de domiciliu al persoanei indicată în cerere, prin curier poștal (DHL/plic auto-adresat și pre-plătit). Dacă nu a solicitat livrarea la domiciliu, consulatul/ambasada informează solicitantul despre orarul de ridicare a actului de la consulat, cu ridicarea actului de către solicitant sau de persoana împuternicită corespunzător.
 • Acest serviciu poate fi obținut prin poștă, la distanță. Astfel, solicitantul va remite într-un plic Xpresspost, următoarele documente:
  1. Permisul auto moldovenesc în copie și original;
  2. Copia pașaportului moldovenesc sau buletinului de identitate;
  3. Dovada achitării taxei consulare;
  4. Un plic preplătit pentru remiterea documentelor înapoi în adresa solicitantului.