Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Certificat de naștere

Transcrierea actelor de stare civilă

Actele de stare civilă (de naştere, căsătorie, divorț, schimbare a numelui și/sau prenumelui, deces etc.) ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de autoritățile competente ale ţărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Această procedură presupune perfectarea certificatului moldovenesc de stare civilă, în baza actului străin.

Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să efectueze transcrierea, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

NOTĂ IMPORTANTĂ 1: CEREREA PENTRU TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE SE DEPUNE PERSONAL LA AMBASADĂ, DE UNUL DINTRE PĂRINȚI, CETĂȚEAN AL REPUBLICII MOLDOVA. Formularul se completează în persoană la ambasadă. Nu este obligatorie prezența ambilor părinți la depunerea cererii de transcriere.

La obținerea certificatului moldovenesc transcris la Ambasadă, nu se oferă cod numeric personal (IDNP), acesta urmând a fi atribuit la documentarea ulterioară cu pașaport moldovenesc.

Părintele care depune cererea de transcriere trebuie să aibă pașaportului moldovenesc sau buletinul de identitate valabil.

NOTĂ IMPORTANTĂ 2: Certificatul de naștere eliberat de statul străin trebuie să conțină obligatoriu numele/prenumele părinților. Dacă certificatul de naștere străin nu conține această informație, urmează să obțineți forma desfășurată a acestuia (eventual, dacă certificatul este canadian, să solicitați serviciilor de stare civilă canadiene eliberarea certificatului în formă lungă).

Pentru transcrierea certificatului de naştere eliberat de către autorităţile unui stat străin solicitantul urmează să prezinte la Ambasadă următoarele acte:

  • Certificatul de naştere de origine străină care necesită a fi transcris, legalizat în avans la Ministerul canadian de externe, Global Affairs Canada;
  • traducerea certificatului de naștere străin efectuată de un traducător autorizat în limba română, certificată ulterior la un notar canadian și legalizată la Ministerul canadian de externe, Global Affairs Canada (a se urma cu strictețe ordinea respectivă: traducător, notar, Global Affairs Canada);
  • Paşaportul moldovenesc și/sau buletinul de identitate ale ambilor părinți ai copilului născut în Canada sau alt stat străin;
  • certificatele moldovenești de naştere ale ambilor părinți;
  • certificatul moldovenesc de căsătorie şi/sau certificatele moldovenești de divorţ ale părinților;

NOTĂ IMPORTANTĂ 3: Dacă pe certificatul canadian de naștere, la rubrica « numele mamei» este indicat numele acesteia deținut anterior căsătoriei, o cerere suplimentară va fi depusă din partea mamei, pentru rectificarea numelui ei în actul de naștere moldovenesc al copilului. În consecință, în certificatul moldovenesc de naștere, numele părinților vor coincide cu numele din buletinele lor de identitate moldovenești, chiar dacă pe certificatul canadian de naștere mama figurează cu alt nume.

NOTĂ IMPORTANTĂ 4: Orice alt document sau informație suplimentară ar putea fi cerută la Ambasadă, în cazuri specifice sau situații individual aplicabile.

A se ține cont:

  1. Pregătiți traducerea în limba română a certificatului străin de naștere, cu certificarea acesteia la un notar canadian.

  2. Înainte de a lua o programare la Ambasadă, vă rugăm să consultați site-ul Global Affairs Canada pentru verificarea procedurii de legalizare a certificatului de naștere și traducerii acestuia. Oficiul respectiv nu are program de lucru cu publicul în ziua de vineri. https://www.international.gc.ca/world-monde/study_work_travel-etude_travail_voyage/authentication-authentification/authentication_service-service_authentification.aspx?lang=eng .

  3. Documentele legalizate la GAC vor fi, obligatoriu, supralegalizate la Ambasadă.

  4. Dacă ați verificat informațiile pertinente și ați pregătit din timp setul de acte necesar, puteți stabili o programare la Ambasadă, accesând link-ul https://moldovaincanada.setmore.com/

  5. Se recomandă, pentru eficiența timpului dvs, să rezervați programarea la o oră corespunzătoare (de dorit în a doua parte a zilei), pentru ca, înainte de a veni la Ambasadă, să reușiți a legaliza documentele la Global Affairs Canada, în prima parte a zilei. Atenție : la Global Affairs Canada, atât traducerea, cât și certificatul pot fi legalizate în același timp. (În context, nu este necesar să legalizați mai întâi certificatul, după care să traduceți documentul, deoarece traducerea operată în Canada trebuie, în toate cazurile, legalizată suplimentar la Global Affairs Canada. În acest fel, eficientizați timpul prin legalizarea la GAC a certificatului de naștere și a traducerii concomitent).

Taxa pentru serviciul consular: Transcrierea certificatului de naștere nu presupune taxă consulară. Unica taxă pe care trebuie să o achitați în procesul de transcriere este taxa pentru supralegalizarea traducerii. Informații disponibile la secțiunea « Taxe consulare și aferente » https://canada.mfa.gov.md/ro/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente

Termen de transcriere: de la 3 la 6 luni.