Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Cetăţenia

DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA PRIN RECUNOAŞTERE

 

Persoanele domiciliate peste hotare, care s-au născut pe teritoriul Republicii Moldova sau ai căror părinte sau bunel/bunică s-a născut pe teritoriul numit, persoanele care au fost deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii acestora pot solicita dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere.

 

În acest sens, solicitantul urmează să depună personal la Ambasadă următoarele acte:

 

 • Cererea-Chestionar completată și semnată, în 3 exemplare;
 • Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai);
 • Patru fotografii color, 2x2 inch;
 • Certificatul de naştere;
 • Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original şi 2 copii;
 • Certificatul de căsătorie/divorţ sau hotărârea judiciară de divorţ;
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);
 • Certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decât de căsătorie sau divorţ);
 • Certificatul de naştere a copiilor până la 18 ani;
 • Certificatul de naştere a părinţilor sau buneilor sau documentul care confirmă faptul deportării de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940. În cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces;
 • Cazierul judiciar din țara a cărei cetățean este, precum și din statul unde își are stabilit domiciliul/reședința.
 • Bonul de plată a taxei de stat taxei consulare, în formă de “Money Order” pe numele Ambasadei Republicii Moldova;

 

În cazul în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimţământul notarial* autentificat al celuilalt părinte.

În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori în vârstă de la 14 până la 18 ani, se prezintă consimţământul notarial* autentificat al acestora.

 

*Notă: Toate acţiunile efectuate la notar urmează a fi traduse în limba română şi supralegalizate la Departamentul autentificări, Ministerul afacerilor externe, comerțului și dezvoltării internaționale al Canadei.

Termenul de procesare a solicitării este de aproximativ 9 luni.