Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Cetăţenia

DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA PRIN RECUNOAŞTERE

 

Persoanele domiciliate peste hotare, care s-au născut pe teritoriul Republicii Moldova sau ai căror părinte sau bunel/bunică s-a născut pe teritoriul numit, persoanele care au fost deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii acestora pot solicita dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere.

 

În acest sens, solicitantul urmează să depună personal la Ambasadă următoarele acte:

 

 • Cererea-Chestionar completată și semnată, în 3 exemplare;
 • Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai);
 • Patru fotografii color, 2x2 inch;
 • Certificatul de naştere;
 • Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original şi 2 copii;
 • Certificatul de căsătorie/divorţ sau hotărârea judiciară de divorţ;
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);
 • Certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decât de căsătorie sau divorţ);
 • Certificatul de naştere a copiilor până la 18 ani;
 • Certificatul de naştere a părinţilor sau buneilor sau documentul care confirmă faptul deportării de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940. În cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces;
 • Cazierul judiciar din țara a cărei cetățean este, precum și din statul unde își are stabilit domiciliul/reședința.
 • Bonul de plată a taxei de stat taxei consulare, în formă de “Money Order” pe numele Ambasadei Republicii Moldova;

 

În cazul în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimţământul notarial* autentificat al celuilalt părinte.

În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori în vârstă de la 14 până la 18 ani, se prezintă consimţământul notarial* autentificat al acestora.

 

*Notă: Din actele prezentate, cele obținute pe teritoriul Canadei urmează a fi traduse în limba română şi supralegalizate la Departamentul autentificări, Ministerul afacerilor externe, comerțului și dezvoltării internaționale al Canadei. La departamentul numit se supralegalizează atât actul străin, cât și traducerea acestuia în limba română. https://www.international.gc.ca/gac-amc/about-a_propos/services/authentication-authentification/step-etape-1.aspx?lang=eng

Termenul de procesare a solicitării este de aproximativ 9 luni și poate varia.

 

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

Cetăţenii Republicii Moldova, cu domiciliu legal şi obişnuit în Canada (cu aprobarea emigrării autorizate în Canada), pot depune cererea de renunțare la cetăţenia Republicii Moldova la Ambasada Republicii Moldova din Canada. Aprobarea emigrării autorizate nu  presupune cartea de rezident permanent în Canada.Emigrarea autorizată este procedura oficială de stabilire cu domiciliul în străinătate, cu aplicarea ștampilei "Imigrat" în pașaportul moldovenesc și retragerea buletinului de identitate de către autoritățile RM.  În acest sens, solicitantul urmează să depună personal la Ambasadă următoarele acte:

 • Cererea-Chestionar completată și semnată, în 3 exemplare (se completează la misiunea diplomatică);
 • Autobiografia (va conţine informaţii despre data, locul naşterii şi alte date biografice, inclusiv ale copiilor minori în cazul în care şi aceştia renunţă la cetăţenia Republicii Moldova, despre cetăţenia actuală şi cele precedente, anii înmatriculării şi absolvirii instituţiilor de învăţământ, locurile de muncă inclusiv data angajării şi concedierii, data plecării din Republica Moldova, data şi temeiul primirii permisului de şedere, data primirii de la autorităţile Republicii Moldova a autorizării stabilirii cu domiciliu permanent în străinătate, datele privind starea civilă, locul de domiciliere, datele părinţilor, soţului, soţiei, copiilor (data şi locul naşterii, locul domiciliului actual, cetăţenia);
 • paşaportul moldovenesc, pagina foto şi pagina nr.6 ştampila privind stabilirea cu domiciliu permanent în ţara de reşedinţă + copie;
 • certificatul de naştere, certificat de căsătorie şi/sau de divorţ, certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, după caz, certificatul de deces al soţului/soţiei, după caz + copii;
 • Certificatele de naştere ale copiilor ce nu au atins vârsta de 18 ani, dacă e cazul, + copii;
 • Adeverinţa deţinerii sau dobândirii cetăţeniei unui alt stat sau garanţia dobândirii unei alte cetăţenii, cu valabilitate de cel puţin un an din momentul depunerii cererii (Pașaport valabil al altui stat străin, certificat de naturalizare canadian tradus în limba română și autentificat la Ministerul canadian de externe. Dacă traducerea este făcută la un trăducător autorizat în Canada, traducerea se legalizează notarial și autentifică la Ministerul canadian de externe împreună cu certificatul original de naturalizare);
 • ID-ul canadian (Permis de conducere tradus în limba română. Dacă traducerea este făcută la un trăducător autorizat în Canada, traducerea se legalizează notarial și autentifică la Ministerul canadian de externe;
 • Patru fotografii color, 2x2 inch;
 • Bonul de plată a taxei consulare, în formă de “Money Order” pe numele Ambasadei Republicii Moldova.

 

Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova pot depune cerere de păstrare a cetăţeniei moldoveneşti pentru copiii lor.

În cazul renunţării la cetăţenie împreună cu copii minori (care nu au atins vîrsta de 18 ani) suplimentar la documentele sus-menţionate se anexează:

 • Declaraţia în scris notarial autentificată a copilului cu vîrsta cuprinsă între 14 și 18 ani privind consimţământul său pentru renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu părintele şi copia notarial autentificată a certificatului de naştere a acestuia.
 • În cazul în care ambii părinţi sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi unul din ei renunţă la cetăţenie împreună cu copilul minor, se prezintă consimțămîntul autentificat notarial al celuilalt părinte.

Actele de stare civilă (certificate de naştere/căsătorie/divorţ), eliberate de organele competente ale altor state începând cu 17 august 2001, urmează a fi transcrise (a se consulta rubrica Acte de stare civilă )

Documentele perfectate în alte limbi decât română urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în limba română. Atât originalele, cât și traducerile urmează a fi autentificate la Ministerul afacerilor externe al Canadei  https://www.international.gc.ca/gac-amc/about-a_propos/services/authentication-authentification/step-etape-1.aspx?lang=eng

 Termenul de procesare a solicitării este de aproximativ 1 an de zile.