Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Economie

INFORMAŢIE OPERATIVĂ

cu privire la evoluţia social - economică a Republicii Moldova

 

Produsul intern brut. Conform datelor statistice publicate de Biroul Național de Statistică, economia națională a intrat pe o traiectorie ascendentă în anul 2021 și a înregistrat creștere de 1,8% în trimestrul I, accelerându-se în trimestrul II (+21,5%), după care a urmat o temperare până la 8,3%. Astfel, în 9 luni cumulativ, Produsul intern brut a însumat 174,1 miliarde lei și a înregistrat creștere reală de 10,3% față de aceeași perioadă a anului precedent. Relansarea cererii interne și înviorarea activității economice în sectorul real al economiei sunt factorii determinanți care au favorizat această creștere.

Pe categorii de resurse, influență pozitivă a fost generată de sectoarele în care s-a accentuat creștere: Comerț interior (+1,3 p.p. contribuție la PIB), Agricultură (+1,3 p.p.), Industria prelucrătoare (+1,1 p.p.), Sănătate şi asistenţă socială (+1,1 p.p.), Informații și comunicații (+0,6 p.p.). Sectorul industrial a revenit pe un trend ascendent, cu un rezultat de +9,8% a VAB. Creșterea sectorului industrial s-a datorat intensificării activității din majoritatea ramurilor industriei prelucrătoare (în special fabricarea de mobilă, industria ușoară, industria metalurgică, sectorul automotive, prelucrarea fructelor și legumelor etc.), creșterii producției ramurii energetice și a industriei extractive.

Recuperarea cererii interne și creșterea prețurilor internaționale la resurse energetice și materia primă au condus treptat la intensificarea continuă a proceselor inflaționiste. 

Rata inflației anuală (ianuarie 2022 față de ianuarie 2021) a constituit 16,6%, depășind semnificativ intervalul de variație a țintei inflaţiei stabilite de BNM (5% +/-1,5%). Rata lunară a inflației (ianuarie 2022 față de decembrie 2021) a constituit 2,8%, fiind cmult mai înaltă decât în ianuarie 2021 (0,5%).

Conjunctura macroeconomică externă a determinat accelerarea pronunțată a ratei anuale a inflației în anul trecut și menținerea unui nivel ridicat în anul curent. Aceasta a generat presiuni inflaționiste pronunțate pe fundalul crizei energetice la nivel regional, creșterea pronunțată a prețurilor la materiile prime și produsele alimentare, dar și majorarea semnificativă a cheltuielilor aferente transportului internațional de mărfuri.

Odată cu revenirea economiei globale din criza pandemică, procesele inflaționiste s-au intensificat nu numai în țara noastră, dar și în majoritatea țărilor dezvoltate și emergente. Conform datelor Băncii Mondiale, indicele prețului la resursele energetice în luna ianuarie s-a majorat de 1,7 ori față de ianuarie 2021, la metalele comune (exclusiv fier) – cu 33,6%, la produsele alimentare (exclusiv băuturi) – cu 15,3% (din care cereale – cu 7,8%), materia primă (exclusiv lemn) – cu 8,8%.

În luna ianuarie 2022 moneda națională a marcat o depreciere de 1% față de dolarul SUA în termeni nominali (de la 17,75 lei pentru 1 dolar american la 01.01.2022 până la 17,93 lei la 31.01.2022). Față de Euro leul moldovenesc s-a apreciat cu 0,7%. 

Către sfârșitul lunii ianuarie 2022, datoria de stat administrată de Guvern a atins nivelul de 77,9 mild. lei. Datoria internă, care deține ponderea 41,9% în valoarea totală a datoriei de stat, a însumat 33,1 mild. lei și a crescut cu 11,2% față de anul precedent. Datoria de stat externă, având o pondere de 58,1% în total, a însumat 45,8 mild. lei și s-a majorat cu 18,7%.

Balanța de plăți externe. După criza cauzată de răspândirea pandemiei, economia Moldovei în ianuarie-septembrie 2021 a înregistrat semne de înviorare, ceea ce s-a reflectat în indicatorii Balanței de plăți externe. Creșterea cererii interne a determinat majorarea cu 33,4% a importurilor de bunuri și servicii. Ca rezultat, deficitului contului curent a crescut de circa 2,2 ori. Drept urmare, necesarul de finanțare externă a țării raportat la PIB s-a majorat până la 13,3%, față de 7,2% în primele 9 luni 2020. 

Sectorul industrial a crescut semnificativ în 2021, după declinul cauzat de criza pandemică. În 2021 volumul producției industriale s-a majorat cu 12,1% comparativ cu 2020. Au fost în creștere toate ramurile industriale: Industria prelucrătoare: +11,4%. Industria extractivă: +11,9%. Producția și furnizarea de energie: +16,1%. Creșterea sectorului industrial s-a datorat relansării, după criza pandemică, a majorității ramurilor industriei prelucrătoare, industriei extractive, precum și creșterii producției ramurii energetice. Anul agricol extrem de productiv a susținut industria alimentară

Volumul investițiilor în active imobilizate s-a majorat cu 4,8%, însumând circa 29,6 mild. lei. Sporirea investițiilor proprii ale agenților economici orientate în tehnologii noi, mașini și utilaje, precum și creșterea investițiilor în infrastructura publică au constituit factorii de bază care au influențat creșterea investițiilor. 

Forța de muncă (populația activă), care include populația ocupată și șomerii a constituit 908,3 mii persoane, cu 7,1 mii (-0,8%) mai puțin comparativ cu trimestrul IV 2020.

Câștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat din economia națională în anul 2021 a constituit 9115,9 lei și s-a majorat cu 12,4% în termeni nominali și cu 6,9%, în termeni reali față de anul 2020. Exprimat în valută străină acesta a constituit circa 436 Euro sau 516 dolari SUA. Sectorul bugetar – 7786,6 lei, în creștere cu 1,3% în termeni reali. Ritmul de creștere al salariului, în termeni reali, se datorează majorării IPC mediu în anul 2021 (105,1%). Sectorul real – 9595 lei, cu 8,6% mai mult (în termeni reali), rezultat al relansării activităților economice, IPC mediu (anul 2021-105,1%). 

 

raport_lunar_2022-01.pdf (gov.md)