Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Economie

Evoluția social-economică (conform datelor disponibile la 30.06.2023).

  • Produsul intern brut (PIB) a diminuat cu 2,4% în trimestrul I 2023. Consecințele crizelor multiple care au influențat economia în anul precedent menține în descreștere activitatea economică.
  • Criza energetică, războiul din țara vecină, creșterea prețurilor sunt factorii de bază ce continuă să afecteze sectorul industrial. În lunile ianuarie-aprilie 2023 sectorul industrial a descrescut cu 6,2% față de aceeași perioadă din anul 2022.
  • Volumul producției agricole a scăzut. Micșorarea producției agricole a fost determinată de scăderea producției în sectorul zootehnic cu 4,9%, care ocupă în trimestrul I o cotă de 99% în volumul total al producției agricole.
  • Cererea pentru serviciile de transport rămâne în creștere. În trimestrul I 2023 venitul din vânzări în acest sector s-a majorat cu 45% în termeni nominali și cu 16% în termeni reali, inclusiv în luna martie - cu 19,3%.
  • Crizele actuale mențin investițiile pe o traiectorie descendentă. Micșorarea investițiilor străine (-21,7%), a investițiilor finanțate din credite și împrumuturi externe (-36,4%), precum și investițiilor proprii ale agenților economici (-10,9%) au constituit factorii de bază care au influențat diminuarea investițiilor. Totodată, investițiile finanțate din bugetul public național, după diminuarea considerabilă din anul 2022, au înregistrat o creștere cu 8,8%, fiind direcționate preponderent în infrastructura publică.
  • Rata inflației se temperează, dar se menține la nivel ridicat. Rata inflației anuală (mai 2023 față de mai 2022) constituie 16,3%. În același timp, leul moldovenesc s-a apreciat față de dolarul american și euro.
  • Se atestă primele semnale ale impactului relaxării politicii monetare. În contextul diminuării ratelor dobânzilor, a crescut cererea la credite.
  • Veniturile bugetare se mențin în creștere. În ianuarie-mai 2023 la Bugetul public național au fost încasate venituri în valoare de circa 38,9 mild. lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 15,8% comparativ cu perioada similară a anului 2022.

Mai multe informații despre evoluția social-economică pot fi găsite pe pagina web a

Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.