Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Legalizarea documentelor

Supralegalizare documente

 

Recunoașterea pe teritoriul Republicii Moldova a actelor oficiale eliberate de către autoritățile sau insituțiile canadiene abilitate

 

Toate actele oficiale eliberate de către autoritățile canadiene federale sau provinciale, cât și de alte instituții canadiene abilitate, vor fi recunoscute pe teritroiul Republicii Moldova cu condiția supralegalizării lor prealabile.

 

Iată câteva exemple de acte oficiale canadiene care urmează a fi supralegalizate pentru utilizare ulterioară pe teritoriul Republicii Moldova:

 

 • Certificat de naștere
 • Certificat de căsătorie
 • Certificat de divorț
 • Certificat de deces
 • Hotărâri ale instanțelor de judecată (de ex. hotărâri privind desfacerea căsătoriei)
 • Procuri, declarații și orice alte acte întocmite în fața unui notar public.

 

Etapele soluționării cererii de supralegalizare a actelor oficiale canadiene

 

Supralegalizarea actelor oficiale canadiere are loc în două etape:

 

Prima etapa: autentificarea actului oficial de către Ministerul Afacerilor Externe, Comerțului și Dezvoltării al Canadei

 

Informații cu privire la modul de autentificare a actelor oficiale canadiene de către Ministerul Afacerilor Externe, Comerțului și Dezvoltării al Canadei pot fi consultate aici.

 

A doua etapă: supralegalizarea de către Ambasada RM în Canada a ștampilei și semnăturii funcționarului Ministerului Afacerilor Externe, Comerțului și Dezvoltării al Canadei (a se vedea informația de mai jos).

 

Depunerea la Ambasadă a cererii pentru supralegalizarea actelor oficiale canadiene

 

Cererea de supralegalizare a actului oficial canadian, care a fost autentificat de către Ministerul Afacerilor Externe, Comerțului și Dezvoltării al Canadei, poate fi depusă la Ambasadă:

 

 • prin poștă
 • personal
 • de către rude de gradul I (soț/soție, părinți/copii) și de gradul II (frați/surori, bunei/nepoți)
 • de către un reprezentant împuternicit prin mandat sau procură autentificată notarial.

 

Depunerea prin poștă, la Ministerul Afacerilor Externe, Comerțului și Dezvoltării al Canadei și la Ambasadă, a cererii de autentificare și de supralegalizare a actului oficial canadian

 

La recepționarea prin poștă a actelor oficiale canadiene pentru autentificare, Ministerul Afacerilor Externe, Comerțului și Dezvoltării al Canadei autentifică actului oficial canadian recepționat și asigură, la cerere, remiterea documentului, pentru supralegalizare, în adresa Ambasadei.

 

În acest scop, solicitantul urmează să indice în cererea sa către Minsiterul Afacerilor Externe, Comerțului și Dezvoltării, dacă dorește ca documentul autentificat să fie remis ulterior pentru supralegalizare în adresa Ambasadei. Solicitantul va asigura anexarea la cerere a documentelor necesare pentru supralegalizare indicate mai jos.

 

Documente necesare pentru supralegalizarea actelor oficiale canadiene

 

 • cerere
 • documentul care urmează a fi supus procedurii de supralegalizare, autentificat în prealabil de Ministerul Afacerilor Externe, Comerțului și Dezavoltării al Canadei
 • copia unui act de identitate valabil
 • dovada achitării taxei consulare
 • în cazul expedierii cererii prin poștă, la dosar se va anexa un plic preplătit pentru expedierea documentului supralegalizat în adresa solicitantului.

 

Suplimentar, după caz, vor fi prezentate:

 

 • acte justificative ale gradului de rudenie, în cazul depunerii cererii de către rudele de gradul I și II (certificat de naștere, de căsătorie etc.)
 • procura sau alt document ce legalizează împuternicirile reperzentantnului, în cazul în care cererea este depusă prin intermediul unei persoane împuternicite.

 

Termene

 

Cererile depuse personal sau prin reprezentant la sediul Ambasadei se examinează în ziua depunerii.

 

 

Cererile expediate prin poștă se examinează în termen de 5 zile lucrătoare din data recepționării cererii. Acest termen nu include perioada expedierii poștale a documentului supralegalizat.