Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Măsuri speciale pentru rezidenții temporari în Canada în contextul restricțiilor de circulație internațională

Publicat:Thu, 19/03/2020 - 19:39

Stimați concetățeni,

După cum cunoașteți, Guvernul Canadei a instituit o serie de măsuri speciale în vederea acordării asistenței resortisanților străini care depășesc perioada legală de ședere în Canada din cauza situației de criză creată de cazurile de infecție cu COVID-19  https://www.canada.ca/…/s…/coronavirus-special-measures.html .

Astfel, cetățenii Republicii Moldova au posibilitatea de a aplica la prelungirea statutului temporar de aflare în Canada (vizitator, permis de lucru sau studii), utilizând mijloacele electronice de aplicare disponibile la următoarele adrese:

https://www.canada.ca/…/servi…/visit-canada/extend-stay.html

https://www.canada.ca/…/serv…/work-canada/extend-permit.html

https://www.canada.ca/…/study-cana…/extend-study-permit.html

În acest context, puteți solicita prelungirea perioadei de ședere (în cazul în care nu a fost depășit termenul de 90 de zile admis de lege după expirarea celui inițial acordat prin conferirea statutului de rezidență temporară), sau reînnoirea statutului de ședere, cu anexarea explicației pertinente în cazurile în care termenul suplimentar de 90 de zile a expirat depășind perioada de admitere inițială.

În toate cazurile, mecanismul de aplicare la prelungire sau obținerea unui nou statut presupune aplicarea on-line, cu furnizarea documentelor solicitate de Ministerul canadian al imigrării, cetățeniei și refugiaților.

La fel, vă informăm că în Canada funcționează activ Serviciul suport clienți, disponibil 24/7 pentru a acorda asistență prin oferirea informațiilor automatizate în vederea îndeplinirii corespunzătoare a cerințelor ce se impun pentru legiferarea???statutului cetățeanului străin în Canada: 1-888-242-2100.

Totodată, vă informăm că în legătură cu fluxul mare de solicitări generat de situația epidemiologică, cererile vor fi procesate în termeni ce ar putea depăși perioada de așteptare obișnuită. Cu toate acestea, în perioada de așteptare a aprobării de către instituția vizată, solicitantul se consideră a avea statut de ședere legal pe teritoriul Canadei.

Reiterăm numărul de urgență al Ambasadei +1 613 790 0582, instituit pentru situații excepționale.

Cu urări de sănătate,

Ambasada Republicii Moldova în Canada