Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Pașapoarte

PERFECTAREA PAȘAPORTULUI BIOMETRIC

 

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se eliberează de la naștere.

Cetăţenii Republicii Moldova pot deține două pașapoarte valabile, cu condiția ca datele titularului din acestea să fie identice.

Începând cu 1 ianuarie 2011, Republica Moldova eliberează doar pașapoarte cu date biometrice. Pașapoartele eliberate până la 1 ianuarie 2011 continua să fie valabile până la data expirării specificată în ele.

Nu se includ datele despre copii în pașapoartele părinților.

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se eliberează pe un termen de 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani.

În cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani pașaportul se eliberează pe un termen de 7 ani, iar a persoanelor cu vârsta sub 7 ani - pe un termen de 4 ani.

 

Obligativitatea deținerii buletinului de identitate

Cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 16 ani pot depune cererea de perfectare a pașaportului biometric doar dacă dețin buletin de identitate valabil sau dacă depun cererea de perfectare a buletinului de identitate concomitent cu cererea de perfectare a pașaportului biometric.

Cetățenii Republicii Moldova cărora li s-a aprobat stabilirea cu domiciliul permanent în străinătate (emigrarea autorizată) sunt scutiți de obligativitatea deținerii buletinului de identitate. Emigrarea autorizată nu reprezintă deținerea statutului de rezident permanent în Canada. Emigrarea autorizată este procedura îndeplinită în Republica Moldova privind stabilirea cu domiciliul permanent în străinătate cu retragerea de către autoritățile moldovenești a buletinului de identitate și aplicarea ștampilei "Imigrat în Canada" pe pagina 5 sau 6 din pașaportul moldovenesc.

Copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani sunt scutiți de obligativitatea deținerii buletinului de identitate.

 

Depunerea cererii

Cererea se depune personal la sediul Ambasadei.

În cazul minorilor și persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant pentru eliberarea pașaportului acționează reprezentantul legal al acestuia.

 

Documente necesare

I. Pentru persoanele care au împlinit 18 ani 

Prezența persoanei este obligatorie. În cazul documentării primare cu buletin și pașaport, prezența unui părinte sau rude de gradul I-III este obligatorie.

 • Buletin de identitate valabil, cu fișa de însoțire;
 • Pașaportul actual (în cazul în care pașaportul a fost pierdut sau furat, la Ambasadă se va completa declarația respectivă;
 • Certificatele de stare civilă eliberate de autoritățile Republicii Moldova*. Dacă actele de stare civilă sunt eliberate de autoritățile canadiene sau ale altui stat, acestea urmează a fi transcrise în prealabil în Registrele de stare civilă moldovenești. Acest fapt înseamnă perfectarea actelor de stare civilă moldovenești în baza celor străine. Lipsa transcrierii și perfectării actelor de stare civilă moldovenești este temei pentru refuzul perfectării pașaportului cetățeanului Republicii Moldova.

*prezentarea acestora este obligatorie doar dacă au suferit modificări în starea civilă sau/şi informaţiile personale ale solicitantului, precum şi în cazul în care au fost obţinute noi certificate/duplicate ale certificatelor după ultima obţinere a buletinului de identitate/paşaport:

 1. certificatul de naştere; 
 2. certificatul de căsătorie (dacă căsătoria a fost înregistrată în Canada sau alt stat străin, certificatul urmează a fi transcris prealabil în unul moldovenesc);
 3. certificatul de divorţ  sau extrasul de pe actul de căsătorie (dacă divorțul a fost obținut în Canada sau alt stat străin, documentul de divorț urmează a fi transcris prealabil în unul moldovenesc) ;
 4. certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui (se aplică acceași regulă ca la căsătorie sau divorț în cazul în care certificatul de schimbare a numelui este străin);
 5. certificatul de deces al soţului sau soţiei (dacă certificatul de deces este eliberat de un stat străin, acesta urmează a fi transcris prealabil în unul moldovenesc; la eliberarea repetată a buletinului de identitate sau paşaportului unei persoane adulte, prezentarea certificatelor de stare civilă nu este obligatorie dacă nu au survenit schimbări în starea civilă şi în datele personale ale acesteia (nume, prenume, prenumele tatălui, data şi locul naşterii).
 6. avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă (dacă e aplicabil).

 

Eliberarea paşapoartelor minori:

 • buletinul de identitate valabil al minorului, în cazul în care acesta împlinit vârsta de 16 ani;
 • paşaportul minorului sau declaraţia de pierdere, furt sau deteriorare a acestuia;
 • certificatul de naştere moldovenesc al minorului;
 • buletinul de identitate sau paşaportul reprezentantului legal (părinte);
 • certificatul de căsătorie moldovenesc al părinţilor;
 • certificatul de divorţ al părinţilor, în cazul în care aceştia sunt divorţaţi. În această situaţie, în mod obligatoriu, va fi prezentată şi hotărârea judecătorească privind desfacerea căsătoriei. Dacă cererea pentru eliberarea paşaportului e depusă de către părintele în sarcina căruia nu a fost încredinţată prin hot.jud. creşterea şi educarea minorului, în mod obligatoriu va fi necesară prezentarea acordului celuilalt părinte. Acordul în această situaţie va fi făcut personal la Ambasadă sau prin prezentarea declaraţiei notariale. Dacă declaraţia este întocmită de către un notar străin, atunci aceasta trebuie apostilată sau supralegalizată, precum şi tradusă în limba română (dacă traducerea este întocmită în străinătate, în mod imperativ aceasta va fi apostilată sau supralegalizată).

 

Termene și condiții de eliberare a pașaportului biometric

Termenul indicativ de livrare a pașaportului biometric în Canada este de 3,5 luni din data depunerii cererii la sediul Ambasadei. În cazul depunerii concomitente a cererii de perfectare a buletinului de identitate și a cererii de perfectare a pașaportului biometric, termenul indicativ de livrare a pașaportului biometric în Canada se extinde cu 1 lună.

Ambasada întreprinde toate eforturile pentru a garanta procesarea rapidă a cererilor de perfectare a pașapoartelor biometrice. Totuși, Ambasada nu poate garanta o dată exactă de primire a pașaportului în străinătate. Termenul de livrare a pașaportului în străinătate specificat mai sus este unul indicativ și poate varia. Misiunea diplomatică încurajează cetățenii să ia în considerare depunerea cererii de perfectare a pașaportului cu cel puțin 5 luni înainte de data la care se preconizează utilizarea noului document sau cu cel puțin 6 luni înainte în cazul documentării simultane cu buletin de identitate și pașaport.

 

Pașaportul biometric nou se eliberează titularului sau reprezentantului legal al acestuia contra semnătură.