Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Preşedinte

Președintele Republicii Moldova este Maia Sandu.

Statutul şi atribuţiile Preşedintelui

Preşedintele Republicii Moldova reprezintă statul şi este garantul suveranităţii, independenţei naţionale, unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării. Este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Cetăţeanul eligibil pentru funcţia de Preşedinte trebuie să aibă 40 de ani împliniţi, să fi locuit sau să locuiască pe teritoriul Republicii Moldova timp de cel puţin 10 ani şi să cunoască limba română.

Mandatul Preşedintelui durează 4 ani, începând de la data depunerii jurământului şi se încheie la preluarea jurământului de către Preşedintele nou ales. În caz de război sau catastrofă, mandatul poate fi prelungit prin lege organică, dar nicio persoană nu poate ocupa funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova pentru mai mult de două mandate consecutive.