Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Programul de lucru şi informaţii de contact

Audiențe: de luni până vineri, orele 09.00-12.00, 13.00-15.00 EST (UTC/GMT -7h)

Consultații de ordin consular prin telefon: de luni până vineri de la 15: 00 până la 17: 00

NOTĂ IMPORTANTĂ: Toate cererile de servicii consulare sunt acceptate pentru examinare în temeiul programării prealabile.

PROGRAMARE:

Programările se operează on-line, accesând linkul:  https://moldovaincanada.setmore.com/.
Accesul pentru programare este asigurat cu 30 zile înainte de data anunțată.

CONSULTAȚII CONSULARE:

Informații de ordin consular se oferă la nr. de telefon +1 (613) 695 6168 în zilele de luni - vineri între orele 15:00 – 17:00 EASTERN STANDARD TIME (UTC/GMT -7h), sau la adresa de email : ottawa@mfa.gov.md

SERVICII CONSULARE PRIN POȘTĂ 

Cererile pentru următoarele servicii consulare pot fi depuse prin poștă:

  • Dosarul de perfectare a titlului de călătorie
  • Supralegalizarea actelor oficiale eliberate pe teritoriul canadian
  • Dosarul de eliberare a certificatului de cazier judiciar
  • Dosarul de eliberare a certificatului de confirmare a autenticității și valabilității permisului moldovenesc de conducere
  • Solicitările de eliberarea a unui duplicat, extras sau aviz de pe actele de stare civilă
  • Autentificarea notarială a copiilor de pe originalul actelor

Expedierea prin poștă a oricărui dosar urmează a fi precedată de consultarea cerințelor de pregătire a dosarului la rubrica servicii consulare.

Notă: Vă rugăm să țineți cont de faptul că cererile de prestare a serviciilor consulare depuse prin poștă sunt tratate cu aceeași prioritate ca și cererile depuse personal la sediul Ambasadei în baza programării prealabile.

Notă: Ambasada nu poartă răspundere pentru pierderile sau reținerile cauzate de către compania poștală.