Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Relaţii comercial-economice

Tendința pozitivă din ultimii ani a comerțului bilateral Republica Moldova - Canada și sporirea de peste 3 ori a volumului exporturilor moldovenești în Canada atestată în ultimii 4 ani indică asupra unui potențial bun pentru promovarea continuă a produselor moldovenești pe piața canadiană. Astfel, exporturile moldovenești pe piața canadiană în anul 2017 au constituit circa 4,8 milioane USD (de două ori mai mult decât în 2016), în principal datorită produselor vitivinicole (exportul cărora a crescut cu 2,8 ori față de anul precedent), reprezentând circa 50% din totalul exporturilor moldovenești în Canada). Totodată, conform datelor autorităților canadiene (Statistics Canada), în anul 2017 exporturile din RM pe piața canadiană au înregistrat valori de 13,24 mln dolari canadieni, exporturile canadiene în RM depășind cu peste 7 ori importurile din Canada și asigurând, astfel, o balanță comercială pozitivă pentru RM. În primul trimestru al anului 2018, volumul importului în RM din Canada a crescut de 2,5 ori comparativ cu perioada similară a anului 2017, în special la astfel de mărfuri precum produsele chimice, utilaje mecanice și produsele de origine animală, iar volumul exportului moldovenesc în primul trimestru al an. 2018 a crescut cu 62,5 %, comparativ cu perioada similară de referință din 2017. În doar primul semestru al anului 2018 volumul comerțului moldo-canadian a atins valori de circa 9 mln dolari canadieni cât s-a înregistrat pe parcursul întregului an 2014. În primele 6 luni ale anului 2018 au crescut și exporturile canadiene în Republica Moldova. În 2017, aproximativ 60 de întreprinderi moldovenești și-au exportat bunurile pe piața canadiană, în principal în sectorul agricol, urmate de textile, îmbrăcăminte, încălțăminte și articole din piele, echipamente electrice, mașini și mobilier. 

 

Principalele produse moldoveneşti exportate în Canada: Vinuri; textile, articole de mobilier şi părţi ale acestuia; fructe cu coaja sau uscate; produse de brutărie, de patiserie si biscuiţi; preparate si articole farmaceutice; paste pentru modelat ; dulceţuri, jeleuri, marmelade, paste si piureuri de fructe sau de nuci; covoare din materiale textile si covoare similare ţesute manual; miere naturală.

 

Principalele produse canadiene importate în Republica Moldova: peşti congelaţi; medicamente; lemn tăiat sau despicat longitudinal cu o grosime de peste 6 mm; alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolica sub 80% vol; distilate, rachiuri, lichioruri si alte băuturi spirtoase; lacuri si vopsele (inclusiv emailuri) pe baza de polimeri sintetici sau de polimeri naturali; Aparate electrice de semnalizare acustica sau vizuala; maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor, sau metaloceramicelor; tractoare; autoturisme; părţi şi accesorii la autovehicule.

 

Totodată, Republica Moldova a obținut accesul pe piața de desfacere a Canadei a prunelor proaspete moldovenești prin adoptarea de către autoritățile competente canadiene a deciziei privind eliberarea permiselor la importul în Canada, începând cu luna octombrie 2018, a prunelor proaspete moldovenești. 

 

Asistenţa canadiană

 

Republica Moldova a beneficiat de asistenţă directă prin intermediul Agenţiei Canadiene pentru Dezvoltare Internaţională (CIDA) până în anul 2003. În perioada 24.02.2010 – 28.03.2013, CIDA a acordat asistenţă indirectă ţării noastre prin intermediul Băncii Mondiale, în cadrul proiectului regional desfăşurat şi destinat reducerii crizei alimentare în 35 de state (Global Food Response Program (GFRP)

 

De asemenea, Guvernul Canadei a donat Republicii Moldova asistenţă tehnică în domeniul apărării:

  • în anul 1999 - set de echipament pentru deminarea minelor antipersonal;
  • în anul 2005 - lot de echipament de deminare;
  • În perioada 28.11.2006 - 31.03.2012 RM a beneficiat de asistenţă din partea Guvernului canadian în cadrul următoarelor proiecte regionale:

- Fondul CIDA-BERD Canada;
- Suport Instituţional oferit Institutului pentru Apă, Mediu şi Sănătate din cadrul Universităţii Naţiunilor Unite;
- Cea de-a 8a Tranşă pentru Fondul Internaţional pentru Dezvoltare a Agriculturii (IFAD);
- UNAIDS Inter-Agency Task Team (IATT) on Education;
- Suport Instituţional pentru Organizaţia Internaţională a Francofoniei;
- Suport Instituţional pentru Agenţia Universitară a Francofoniei;
- Susţinere pentru cea de-a XIII-a Conferinţă Globală cu privire la SIDA (care a avut loc la Viena, în perioada 18-23 iulie 2010);
- Acţiuni locale pentru un impact global;
- Comisia ONU asupra informării şi responsabilităţii pentru sănătatea femeilor şi copiilor;
- Susţinerea Parteneriatului pentru sănătatea maternală, a nou-născuţilor şi Copiilor.

  • În perioada 2001 – 2002, Canada a contribuit cu suma de 50.000 dolari SUA la Fondul Voluntar al OSCE pentru retragere/casare a armamentului, tehnicii militare şi muniţiilor ruse din Transnistria.

 

În anul 2015, ţara noastră a beneficiat de asistenţa oferită de MAE-ul Canadei în cadrul Programului Operaţiunile de Pace şi Stabilizare (Peace and Stabilization Operations Program (PSOPs), precum şi cea de securizare a frontierelor, consolidarea transparenţei serviciilor vamale, facilitarea dialogului dintre APC şi societatea civilă. Pe parcursul anului 2016, Republica Moldova a beneficiat de 130 de mii de dolari canadieni prin intermediul Fondului Canadian pentru Iniţiative Locale (Canadian Fund for Local Initiatives (CFLI) în scopul susținerii proiectelor din sectorul asociativ din ţara noastră, iar în anul 2017, volumul de asistență acordată în susținerea a 5 proiecte din sectorul asociativ din RM a constituit 125 mii de dolari canadieni.