Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Supralegalizare

NOTĂ IMPORTANTĂ! Informația de mai jos va fi examinată amănunțit înainte de depunerea, personal sau prin poștă, a actelor pentru legalizare consulară la Ambasadă. În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai jos, cererea de supralegalizare va fi respinsă !

Toate actele oficiale eliberate de către autoritățile/instituțiile canadiene federale sau provinciale, vor fi recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova cu condiția supralegalizării lor prealabile.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare sînt responsabile pentru supralegalizarea documentelor eliberate, de regulă, de către autorităţile sau instituţiile statului de reşedinţă/sau cu participarea lor, pentru a produce efecte juridice pe teritoriul Republicii Moldova.

Ambasada Republicii Moldova în Canada nu poartă răspundere şi nu confirmă sub nici o formă conţinutul documentelor supuse procedurii de supralegalizare, ci doar atestă veridicitatea sigiliilor, ştampilelor şi semnăturilor aplicate pe documente de către autoritățile/instituțiile canadiene. Despre acest fapt, se va efectua o menţiune expresă pe ştampila de supralegalizare a Ambasadei.

Cererile de supralegalizare a documentelor adresate Ambasadei se depun de către solicitant personal, de către rudele de gradul I şi II, sau prin intermediul unui reprezentant expres împuternicit prin mandat sau procură autentificată notarial, sau se transmit prin poștă.

Ambasada nu poartă răspundere pentru pierderea actelor remise sau pentru deteriorarea acestora din vina prestatorului serviciilor poştale, inclusiv de dezvăluirea datelor cu caracter personal conţinute în/pe plic/colet poştal.

Iată câteva exemple de acte oficiale canadiene care urmează a fi supralegalizate pentru utilizare ulterioară pe teritoriul Republicii Moldova:

 • Certificat canadian de naștere
 • Certificat canadian de căsătorie
 • Certificat canadian de divorț
 • Certificat canadian de deces
 • Hotărâri ale instanțelor de judecată (de ex. hotărâri privind desfacerea căsătoriei)
 • Procuri, declarații și alte acte întocmite în fața unui notar public.

Supralegalizarea actelor oficiale canadiene are loc în două etape:

Prima etapă: autentificarea actului oficial de către Ministerul Afacerilor Externe, Comerțului și Dezvoltării al Canadei

Informații cu privire la modul de autentificare a actelor oficiale canadiene de către Ministerul Afacerilor Externe, Comerțului și Dezvoltării al Canadei pot fi consultate aici.

A SE VERIFICA CU MAXIMĂ ATENȚIE INFORMAȚIA DISPONIBILĂ AICI.

REFERITOR LA PROGRAMUL DE LUCRU, CONDIȚIILE AUTENTIFICĂRII ÎN PERSOANĂ, PRECUM ȘI PRIN POȘTĂ A DOCUMENTELOR CANADIENE LA MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE, COMERȚULUI ȘI DEZVOLTĂRII INTERNAȚIONALE A CANADEI (JLAC- Authentication Services Section
1st floor (Look for the signs: “JLAC- Authentication Services Section”)
111 Sussex Drive
Ottawa, Ontario, Canada
K1N 1J1)

La recepționarea prin poștă a actelor oficiale canadiene pentru autentificare, Ministerul Afacerilor Externe, Comerțului și Dezvoltării al Canadei autentifică actul oficial canadian recepționat și asigură, la cerere, remiterea documentului, pentru supralegalizare, în adresa Ambasadei.

În acest scop, solicitantul urmează să indice în cererea sa către Minsiterul Afacerilor Externe, Comerțului și Dezvoltării, dacă dorește ca documentul autentificat să fie remis ulterior pentru supralegalizare în adresa Ambasadei. Solicitantul va asigura anexarea la cerere a documentelor necesare pentru supralegalizare la Ambasadă.

A doua etapă: supralegalizarea de către Ambasada RM în Canada a ștampilei și semnăturii funcționarului Ministerului Afacerilor Externe, Comerțului și Dezvoltării al Canadei.

La depunerea cererii de supralegalizare a documentelor la Ambasadă solicitantul prezintă:

 1. un formular de cerere care se descarcă aici cerere;
 2. documentele care urmează a fi supuse procedurii de supralegalizare, în original, legalizate în prealabil la Ministerul Afacerilor Externe, Comerțului și Dezvoltării al Canadei;
 3. un act de identitate valabil sau copia acestuia (se are în vedere pașaport moldovenesc pentru călătorii în străinătate sau buletin de identitate);
 4. acte justificative ale gradului de rudenie, în cazurile depunerii cererii de către rudele de gradul I şi II;
 5. procura sau alt document ce legalizează împuternicirile reprezentatului, în cazul în care cererea este depusă prin intermediul unei persoane împuternicite;
 6. dovada achitării taxei pentru serviciul consular de supralegalizare ( a se consulta taxa la compartimentul “Taxe consulare și taxe aferente“

În caz de necesitate, Ambasada poate solicita, cu justificarea corespunzătoare, şi alte documente care contribuie la soluţionarea cererii privind supralegalizarea documentelor.

Termene

Cererile depuse personal sau prin reprezentant la sediul Ambasadei se examinează în ziua depunerii.

Cererile expediate prin poștă se examinează în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării cererii. Acest termen nu include perioada expedierii poștale a documentului supralegalizat.

În cazul expedierii documentelor prin poștă, la dosar se va anexa un plic preplătit pentru expedierea documentului supralegalizat în adresa solicitantului. (Plicul dvs cu documente va conține în interior un plic separat, cu tracking number, în care Ambasada va expedia actele supralegalizate în adresa destinatarului. Adresa pe cel de-al doilea plic se completează în avans de către solicitant).