Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

MĂRIMEA TAXELOR PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR CONSULARE

Modul de achitate a taxelor consulare:

Ambasada Republicii Moldova în Canada nu acceptă achitări în numerar, cu carnet de cecuri sau cu card bancar. Taxele consulare urmează a fi achitate utilizând una din următoarele două opțiuni:

 1. Mandat poștal (Money Order) emis de Canada Post pe numele Embassy of the Republic of Moldova
 2. Cec certificat sau Draft emis de o instituție bancară din Canada pe numele Embassy of the Republic of Moldova

Taxele indicate mai jos includ:

 1. taxa consulară (conform anexei nr. 2 la Legea Republicii Moldova nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare)
 2. cheltuielile aferente suportate de instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare (art. 7 al Legii Republicii Moldova nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare)
 3. tarifele stabilite de Agenția Servicii Publice – pentru cererile privind perfectarea pașaportului și/sau buletinului de identitate

 

Prestarea serviciilor consulare la sediul Ambasadei

 

 

 
  

Tipul serviciului

Tariful în CAD

 
 

I. Perfectarea vizelor

 

1. Tip A – viză de tranzit aeroportuar

 

29

 

 

2. Tip B – viză de tranzit

 

58

 

3. Tip C – viză de scurtă ședere

 

58

 

4. Tip D – viză de lungă ședere

 

58

 

II. Perfectarea și eliberarea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova și altor documente

 

1. Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului biometric al cetățeanului Republicii Moldova

 
 

20 zile (a se vedea NOTĂ)

Vârsta 12 ani și mai mare

104

 
 

Vârsta sub 12 ani

103

 
 

Daca prelevarea datelor biometrice este fizic imposibila

103

 

5 zile (a se vedea NOTĂ)

Vârsta 12 ani și mai mare

158

 
 

Vârsta sub 12 ani

139

 
 

Daca prelevarea datelor biometrice este fizic imposibila

139

 

 

declarație de pierdere

59

 
    
 

 

  
  

2. Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate (BI) al cetățeanului Republicii Moldova (RM)

 

20 zile (a se vedea NOTĂ)

BI pentru cetateanul RM aflat provizoiu peste hotare

59

 
 

 

  

5 zile (a se vedea NOTĂ)

BI pentru cetateanul RM aflat provizoiu peste hotare

80

 
 

 

  

 

declarație de pierdere a buletinului

52

 
 

 

 

 

Buletin de identitate provizoriu de aflare provizorie in strainatate

24h cu foto

50

 

 

 

 

3. Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv

168

 

4. Eliberarea titlului de călătorie:

   

Pentru persoanele care au împlinit 18 ani

22

 

Pentru persoanele care nu au împlinit 18 ani

gratis

 

III. Acțiuni consulare în domeniul cetățeniei

 

1. Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective

23

 

2.  Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective

247

 

3.  Examinarea cererii privind redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective

14

 

4.  Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

7

 

5.  Eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova

7

 

6.  Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie

36

 

IV. Înregistrarea actelor de stare civilă

 

1. Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie

65

 

2. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile cind între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă

210

 

3. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărârii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soț este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

65

 

4. Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei

138

 

5.Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

22

 

6.Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

30

 

V. Autentificarea actelor notariale

 

1.      Autentificarea procurii

  
 

       a)      în numele persoanei fizice

22

 

      b)      în numele persoanei juridice

44

 

2.      Autentificarea testamentului

22

 

3.      Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj

80

 

4.      Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale, pentru o luna

43

 

5.      Legalizarea semnăturilor pe documente

7

 

6.      Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele, pentru o pagina

1

 

7.      Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele, pentru o pagina

14

 

8.      Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

  

     a)      certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc

14

 

     b)      certificarea identității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie

7

 

     c)      certificarea timpului (datei) prezentării documentului

11

 
   

9. Primirea documentelor la păstrare, pentru o luna

15

 

10. Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

7

 

11. Întocmirea protestelor de mare

36

 

12. Asigurarea probelor

36

 

13. Alte acte notariale

36

 

VI. Legalizarea consulară

 

Legalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova:

  

a)      pentru persoane fizice

29

 

b)      pentru persoane juridice

51

 

VII. Alte acțiuni consulare

 

1. Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informații din Republica Moldova

 

- duplicatul certificatului/ extras

- certificat privind starea civilă

- certificat capacitate matrimonială

- aviz privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui și sau prenumelui

- aviz privind anularea/modificarea actului de stare civilă

- extras multilingv de pe actul de stare civilă

- certificat explicativ de stare civilă 

29

20 zile / 5 zile

38/54

35/45

38/54

36/49

33/41

35/48

38/58

 

2. Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decît cele menționate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte.

29

 
     

NOTĂ:

    
     

 - Acest clasificator reflectă categoriile de cereri conform clasei de vârstă și a termenului de soluționare a cererii implementate pe teritoriul național al Republicii Moldova de către Instituția publică „Agenția Servicii Publice”.

 

 - Pentru cererile depuse în străinătate, termenele de perfectare a pașaportului / buletinului de identitate de 30, 15 și 5 zile se completează adițional cu perioada necesară pentru procesarea dosarului de către misiunea diplomatică / oficiul consular, executarea livrării dosarului în adresa Instituția publică „Agenția Servicii Publice” și a livrării actelor perfectate în străinătate. Termenul total necesar variază în dependență de țara în care a fost depusă cererea.

 

 - Termenul indicativ de livrare a pașaportului în Canada este de 3,5 luni pentru dosarele depuse spre examinare la 30 de zile. Pentru dosarele depuse spre examinare la 15 și 5 zile, termenul de livrare a pașaportului poate varia considerabil în dependență de data depuneri cererii.

 

 - Ambasada întreprinde toate eforturile pentru a garanta procesarea rapidă a cererilor de perfectare a pașapoartelor. Totuși, Ambasada nu poate garanta o dată exactă de primire a pașaportului în străinătate. Termenul de livrare a pașaportului în străinătate specificat mai sus este unul indicativ și poate varia.

 

Misiunea diplomatică încurajează cetățenii să ia în considerare depunerea cererii de perfectare a pașaportului cu cel puțin 5 luni înainte de data la care se preconizează utilizarea noului document sau cu cel puțin 6 luni înainte pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani și nu au fost documentate anterior cu buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova.

 

 

 

 

 

NOTĂ:

 • Acest clasificator reflectă categoriile de cereri conform clasei de vârstă și a termenului de soluționare a cererii implementate pe teritoriul național al Republicii Moldova de către Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”.
 • Pentru cererile depuse în străinătate, termenele de perfectare a pașaportului de 30, 15 și 5 zile se completează adițional cu perioada necesară pentru procesarea dosarului de către misiunea diplomatică / oficiul consular, executarea livrării dosarului în adresa IP „Agenția Servicii Publice” și a livrării actelor perfectate în străinătate. Termenul total necesar variază în dependență de țara în care a fost depusă cererea.
 • Termenul indicativ de livrare a pașaportului în Canada este de 3,5 luni pentru dosarele depuse spre examinare la 30 de zile. Pentru dosarele depuse spre examinare la 15 și 5 zile, termenul de livrare a pașaportului poate varia considerabil în dependență de data depuneri cererii.
 • Ambasada întreprinde toate eforturile pentru a garanta procesarea rapidă a cererilor de perfectare a pașapoartelor. Totuși, Ambasada nu poate garanta o dată exactă de primire a pașaportului în străinătate. Termenul de livrare a pașaportului în străinătate specificat mai sus este unul indicativ și poate varia.
 • Misiunea diplomatică încurajează cetățenii să ia în considerare depunerea cererii de perfectare a pașaportului cu cel puțin 5 luni înainte de data la care se preconizează utilizarea noului document sau cu cel puțin 6 luni înainte pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani și nu au fost documentate anterior cu buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova.

Servicii consulare scutite de taxe consulare

Taxa consulară nu se încasează:

 • la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
 • la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
 • la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
 • la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);
 • la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
 • la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;
 • la înregistrarea, supralegalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
 • la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;
 • la înregistrarea, supralegalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
 • la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
 • la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
 • la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
 • la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
 • la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
 • la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
 • la supralegalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;
 • la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;
 • la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
 • la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.