Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

TRECEREA FRONTIEREI REPUBLICII MOLDOVA ÎN PERIOADA PANDEMICĂ

Publicat:Sun, 06/09/2020 - 23:28

Traversarea frontierei în perioada pandemică

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.26 a CNESP din 21 august 2020, Poliția de Frontieră informează că începând cu data de 1 septembrie, ora 00:00, se instituie noi măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova.

!!! Astfel, Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale va stabili lista ţărilor cu risc epidemiologie sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zone roşii şi verzi. Această listă se va actualiza o dată la 14 zile, în ziua de vineri şi va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare.

Țările în zona roșie 1 - 13 septembrie 2020

Intrarea în Republica Moldova a cetățenilor străini și apatrizi

1. Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova a străinilor și apatrizilor care declară verbal că vin din țările clasificate ca zonă verde.

2. Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova a străinilor și apatrizilor care vin din țările clasificate ca zonă roșie.
- Dacă punctul de pornire este situat într-o țară clasificată ca zonă roșie, chiar dacă în timpul călătoriei au fost tranzitate țările clasificate ca zonă verde, persoana este calificată ca venită din zona roșie.
- Dacă punctul de pornire este situat într-o țară clasificată ca zonă verde, iar în timpul călătoriei au fost tranzitate țările clasificate ca zonă roșie, persoana este calificată ca venită din zona roșie.
Excepții fac:
1) Membri de familie a cetățenilor Republicii Moldova.
Calitatea de membru de familie al cetățeanului Republicii Moldova, se confirmă la prezentarea actelor de starea civilă (certificat de căsătorie, certificat de naștere), precum și a copiei actului de identitate a membrului de familie – cetățean al Republicii Moldova, după caz, care demonstrează calitatea respectivă. Notă: Membri de familie sunt considerați: soț/soție, copil, frate/soră, mamă/tată, bunică/bunel (Codul familiei nr.1316 din 26.10.2000).

2) Deținătorii unei vize valabile de lungă ședere pentru Republica Moldova, unui permis de ședere valabil sau unui document valabil echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile Republicii Moldova.
Documentele echivalente permisului de ședere sunt: buletin de identitate pentru refugiați, apatrizi, beneficiari de protecţie umanitară; confirmare a dreptului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova.

3) În cazul deplasării în interes profesional, dovedit prin viză valabilă, permis de ședere valabil sau un alt document confirmativ, care include invitația și/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova.
Notă: Contractele încheiate cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova pot fi: contractele de muncă, contractele de prestări servicii, contractele de investiții, contractele de colaborare, etc.

4) Elevii/studenții străini care călătoresc în scopul admiterii sau sunt înmatriculați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova.
Calitatea de elev/student înmatriculat, se confirmă la prezentarea carnetului de elev/student și/sau a ordinului de înmatriculare/contractul încheiat cu instituția de învățământ, iar în cazul scopului de admitere, la prezentarea scrisorii de invitație/confirmare din partea instituției de învățământ, înscrierea on-line, etc.

5) Membri de familie a cetățenilor străini care au permis de ședere valabil pe teritoriul Republicii Moldova.
Calitatea de membru de familie se confirmă la prezentarea actelor de stare civilă (certificatul de naștere, certificatul de căsătorie), precum și a copiei permisului de ședere valabil al străinului. Notă: Membri de familie sunt considerați: soț/soție, copil, frate/soră, mamă/tată, bunică/bunel (Codul familiei nr.1316 din 26.10.2000).

6) Cadre didactice care activează pe teritoriul Republicii Moldova.
Calitatea de cadru didactic se confirmă la prezentarea permisului de ședere valabil în Republica Moldova, contractul încheiat cu instituția de învățământ, legitimația de serviciu, confirmarea din partea instituției de învățământ, etc.

7) Titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu, membrii ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar, la prezentarea cartelelor de acreditare sau permiselor de ședere valabile eliberate în Republica Moldova. În cazul asigurării ajutorului umanitar, faptul dat se va confirma la prezentarea scrisorilor de coordonare/informare din partea autorităților administrației publice centrale sau locale ale Republicii Moldova.

 

Mai multe informații despre călătoriile și tranzitul teritoriului Republicii Molodova sunt accesibile pe pagina web a Poliției de Frontieră a RM

www.border.gov.md